is toegevoegd aan uw favorieten.

Enige bijzondere taalkundige aanmerkingen over de psalmen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 229 )

tb? qaXtollcK, ii>' »» Q}i~Kw,i, tpiXmh.

Zelfs wordt het eveneens, als hier, van wetten, welke men bemint en hoogacht, gebruikt door Euripides, Hippolyt. vs. 461, ii fti ys régvs yi/tvf, indien gij geen liefde voor deze wetten hebt. Zo zouden dan ook onze woorden eigenlijk betekenen : want uwe wet is mijne liefde, dat is, het voorwerp van mijne liefde.

CXIX: 30.

Uw rechten enz. Onze overzetters hebben hier, uwe rechten heb ik mij voor gefield. Ik evenwel geloof, dat daardoor de kracht van het verbum niet genoegfaam is uitgedrukt: het zelve betekent eigenlijk complandri, ae» quari, gelijk de Heer Scheidius, Comment. in Cant.

Jlisk. pag. 80, uit vergelijking van het Arabifche yj^i^ bewezen heeft: de fpreekwijs TO yfmo beduidt dus eigenlijk, ik heb uwe rechten effen gemaakt, dat is, ik heb uwe rechten effen, gebaand, geacht en verklaard; volgends de gewoonte der Hebreeuwen, dat werkwoorden , die betekenen iets te doen, gebruikt worden van het oordeel, het welk men over ene zaak velt, gelijk p'ixn rechtvaardig verklaren, iss gelukkig verklaren enz.,

waarvan men Glassius kan nazien , Philol. Sacr. Tom. I, pag. 216. Zo is de parallelie zeer naauwkeurig met het vorige lid: ik heb den waren weg gekozen; en wij kunnen dus ook de verbetering van Houbigant T03»d 'jjtfiff, uwe rechten zijn mijn vermaak, zeer wel misfen.

P 3 CXIX: