Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 237 D

evenwel verkeerdelijk —i en ^y-^-i vergelijkt.

c

Van daar wordt L.^U_S ook inzonderheid van het opkomen van zulk ene wolk gebruikt, bij voorbeeld, in de Nawabig, n. 7.

Zo word1 mijn rechtehand vergeten. In deze vertaling ben ik de LXX gevolgd, die hier hebben i7ian&ik l hlt&p.». Zij hebben denkelijk ruwn gelezen. Deze lezing is, volgends den zin, welken ik 'er in de korte aanmerkingen aan gegeven heb, niet kwaad. Het zelfde kan men, naar mijne gedachten, zeggen van de Syrifche vertaling j

... Vi ^ >±-.X-**-2±-£L, zo vergete mij mijne rechte*

hand! misfehien volgends ene gisfing of lezing *ïD» ra#n. De zin zou dan zijn, gelijk Dathe, Not. ad P/alt.

Syr.

volgends de overzetting van den Heer Schultens:

Liberalis facit exoriri fulgentem nuhem continuae fuae pluviae

Et non emittit procellam procrastinationis faae. C X X X V I I : 5,

Sluiten