is toegevoegd aan uw favorieten.

Asmus omnia sua secum portans, of Alle de werken van den Wandsbecker bode.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kenis van liet eenig ooilam van den armen man, den naam van eenen goeden fabeldichter verdienen, en Abraham een wondheeler zijn wilde, toen hij zijnen zoonIsmaël nam , en alle de ingeborenen zijns huizes , en alle gekochten met zijnen gelde, en al wat manlijk was onder de lieden zijns huizes, en het vleesch hunner voorhuid befneedt. Hij was buiten twijfel een man van hooger inzicht en gemoedsdrift, en een vriend en vader van zijn volk. ■ ' De eerfte dichters van alle natiën zullen derzelver priesters geweest zijn; misfchien kwamen dezen ook het eerst op'de uitvinding , om aan hunne gezangen , door middel van' het fnaarenfpel, meer ingang en vérmógen bij te zetten. Hoe 't zij , de muzijk mag aan het outer ontftaan, of in de tempels ingevoerd wezen, men moet hier het tijdhip onderftellen , waar in zij zonder eenige eigene gerechtigheid was, en

ö3