Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33 )

voor alzins rechzinnige Mannen verklaart zyn geworden, (een Stuk ,dat, hoe zeer het ook, in vergelyking gebragt met het een én ander, wel aan eenige wigtige aanmerkingen onderhevig is, echter eigenaartig gefchikt fcheen, om de afgevallene party geweldig te kneuzen, te meer, daar het van de Predikftoelen is afgeleezen en door den druk gemeen gemaakt.—) zoo hebben , reeds kort daar na, voornoemde Directeuren , (fchynbaar van dezelvde hand als de Redenen) eene zoogenoemde Verdediging tegen dezelve plechtige verklaaring uitgegeeven, waarin zy nadere beWyzen, ten goede hunner handelwyze poogen aan te voeren, doch waar medezy by weinigeerlyke,endergoede trouw minnende Chriftenen, eenige eere behaalen kunnen.— Immers, behalven dat daarin voornamenlyk wederom, zoo als ook in de eerfte Redenen, heerscht, eene zeer beweeglyke, èrnftige voorftelling, ingericht om zich te ïigter van de harten, zoo van reeds gewonnen , als van nog aarzelende lieden, meester te maaken; maar die by veelen, als een bedrieglyke kunstgreep, afgekeurt word; Zoo beijveren zy zich verder, om aan te toonen dat de in het Declaratoir vervatte opgaave van Leerftukken, die men.betuigt, dat de fre,C 1

Sluiten