is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over de gewigtigste gebeurtenissen, uit het leven van Jesus Christus, gewoonlijk genoemd evangeliën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■VAM ZIJNE VIJANDEN*

*7

.jong die lastertaal uitbraakte? Hij drijft dé duivelen uit door Beëlzebub i — Zulk een heilzaam wonderwerk te zien gefchieden; 'er van overtuigd te zijn, dat die kragt van enen goeden oorfprong moest komen; en, tegens deze overtuiging aan, zulk een wonderwerk xoe te fchrijvenfaan de. verfoeilijke medewerking van den Satan; dit te doen, alleen, om met enigen fchijn .van reden zelve ongelovig te kunnen blijven; en om, door zulk ene opgeraapte lastering, hec geloof bij het eenvouwig gemeen te verhinderen ! 7-? Zo M. V- zo kunnen alleen menfehen

handelen, waar van de Apostel zegt: Zij hebben hun geweten met een brandyzer toegefchfoeid! ~» Geen wonder, dat Christus aan dezen zeldzamen graad van Godloosheid enen afzonderlijken; naam heeft toegeëigend; 't gedrag van foortgelijke lasteraars, bij ene andere gelegenheid, noemende : ene lastering tegens den H. Geest; ( a) en die zonde als volftrekt onvergeeflijk befchrijvende; trouwens, hoe kan'er voor hem, die zig, zo wel tegens alle de gewone, als de buitengewone middelen zijner bekering hardnekkig verzet; die zó wel zijne ei^en overtuiging als die van anderen moedwillig yerkragt en verhinderd; hoe kan 'er zeg ik, voor zulk enen, na de verwerping van alle die. middelen, nog enige mogelijkheid, zijn van verandering of te rugkeer! — 't Is van zoortgelijke verharde ltervlingen, dat Chriflus eens ouri . . > • ;' • i,3J n: ' ra£t

O) Mazc. III, ap»

■ F 4