is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over de gewigtigste gebeurtenissen, uit het leven van Jesus Christus, gewoonlijk genoemd evangeliën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• 11 8 GODS HEERLIJKHEID IN DE

zcnde Altnagt te bewonderen, die ons geitel kj dier voege inrigtte, dat onze fpijs, ons, geheel ongemerkt, groei en Merkte bezorgt; en zig al ras in vleesch en bloed veranderd? — De fpijzen, hoe zeer ook verfchillende , bevorderen allen één en H zelfde doel. — Zij enderhouden of vermeerderen ons lemens - vuur; en, door de wondervoile jnrigting onzer ligchamen , verfterken zij onze kragten; terwijl zij de verlorene te rug rug roepen of vergoeden. — Wie, wie anders, dan de Almagtige, bouwde ons inwendig geftel in dier voege, dat al ons voedzel, zo ras, en zo geheel buiten ons toedoen , hare fijnfte dcelcn afzondert, om dus onzen groei te bevorderen en onze levenskragt te onderhouden? —Heerlijke, Almagtige God! Ten onzen nutte, ftoofde Gij alle die vrugten , geheel onzigtbaar, in 't hart der aarde ; en in den mensch wrogt Gij die verborgen kragt, om al dat voedzel, wakend, of flapend, in heilzame levens - fappen te veranderen,! — Hoe' veel , hoe yeel M. V. moet 'er niet bij ons gebeuren, eer alle onze fpijzen \n zulk een heilzaam voedzel veranderen! Hoe vgel middelen moesten ?er zig bij den mensch niet gelukkig verenigen, eer de Algoedheid dit Haar weldadig oogmerk kon bereiken! — Door dat onzigtbaar Alvermogen zie ik alle de onnoembare zoorren van fpij. gen dienstbaar worden tot één cn 't zelfde einde; en, overal, in vleesch en bloed, in gezondheid tn kragten veranderen! — Uwe Heerlijkheid,