Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23S handleiding tot 't waardig

Leest dus, niet in eens, onafgebroken voort Ook niet, onderalgemeene befchouwmgeri; maar,zo veel mogelijk, met toepasfing op uw zeiven; om zo, naar uwen bijzonderen toeftand, Voordeel te doen met het gelezene.

Daar al 't nut van 't lezen blijkbaar afhangt van 't goed verftand van 't gelezene; is 't ten dien einde allernoodzaaklijkst, zig toe te leggen, om, 't geen men leest, behoorlijk, te bevatten. —- Bedient ü daar toe M. V. zorgvuldig van die zelfde middelen, waar van gij gebruik maakt, om menschlijké fchriften te verHaan. — Raadpleegt b. v. telkens, den famenhang van 't geen gij leest; dat is, 't geen 'er vóórgaat, en 't geen 'er op volgt. - Poogt de gelegenheid of de aanleiding waar bij; ook 't oogmerk op te fporen, waar toe iets gezegt wordt. - Deperzoon, die fpreekt; en zij, tegen welken gefproken wordt; de tijden waar in.; de onhandigheden waar onder de H. Schrijve, ren gefchreven hebben; ook daar op behoort gij, zo veel mooglijk, onder 't lezen agt te geven. - En tragt die plaatzen, die voor u duister waren m den beginne, en bij de eerste lezing, voor u, duidelijk te doen worden, door dezelve, voor de tvvede maal, met nadenken in te zien. - Voorzeker M. V. Door 't i„ m ne. men van deze raadgevingen, zult gij u, teLns,

ia

Sluiten