Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 22 3

Vergpisde Jefus!... gun, vergun my van die dingen, Die men uitwendig aan uw Iigchaam ook befpeurd, . Myn oog te ontrekken, en aan 't geen voorts is gebeurd-

Pm nu het bjnnenlle van 't lyden te bezingen.... Hier vind ik 't edelst merg, het weezen van de zaak,

Ook in dat deel 't geene ik myne aandacht toe wil wyden,

Voor myn gezichte breng.... de ziel van uw zwaar lyden;

ó Geest van Kiistus i (Her myn denken tot die taak....

De moedwil van dat volk, der fnoó mishandelaareu, Toond aan myn' Heiland hier der zonden eigenst beeld, 't Ontzettendtle bewys, hoe zeer zy groeit en teeld,

Hoe hoog zy fieig'ren kan en niet komt tot bedaaren,

Sluiten