Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WARE TEVREDENHEID ENZ. 31

denkbeeld, voor altoos, te rug. Gij zoekt uw geluk, en gij ftretfft naar dat geen, 't welk u tevredenheid en genoegen baart ; en gij doet wél. Zo doende, volgt gij de rigting, die de Schepper u, bij uwe vorming, voorfchreef. Maar waar, bid ik u, zijt gij zo zeker, dat gij dien zaligen fchat van tevredenheid en genoegen zult vinden, dan in de beihirdige, in de hartlijke beoefening van jfefus Leer. Of M. V. overtuigt ons, dat alle onze dus ver bijgebragte gronden louter grootfpraken, enkel fpelingen zijn van 't verfland; of gelooft voortaan, met ons, dat hij, die met God wandelt, altoos zeker gaat; dat hij, die jfefus en Zijne wetten bemint, met een ontfronsd voorhoofd, met ene onfchuldige en vrolijke ziel, op aarde rond wandelt; en zig, in enen vrij hogen graad, vatbaar maakt, voor de zegeningen, beide van de aarde en van den hemel. Zo 'er onder de menfchen droefgeestigheid heerscht, 't is in de famenkomst der godlozen, waar een vrolijk voorkomen en een lagchend aangezigt *t bedrieglijk bekleedzel is van ene ongeftelde en misdadige ziel; van ene ziel, door zelfsverveling, door innig misnoegen, door twedragtige en ve:fcheurende driften , op allerlei wijze, geteisterd. De Godsdienst van Christus M. V , die ons veroorlooft, in zijne navolging, deel te nemen aan maaltijden, aan

vro-

Sluiten