is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over de gewigtigste gebeurtenissen, uit het leven van Jesus Christus, gewoonlijk genoemd evangeliën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIJN ZEGEN EN GELUK. 77

doorgaands, 't meest van de tugt en de roede. — Welk een troostrijk denkbeeld bij alle uwe fmerten: geen lijden, hoe gering ook, treft mij, zonder de wille van mijnen hemeifchen Vader! Zelfs de hairen mijn's hoofds zijn allen geteld! — Twist dan M. V. tog nimmer met God, die, bij al uw lijden, nog altoos uw Maker, uw Weldoener en uw Vader is; — met Hem, die Wijsbeid en Liefde, in ene oneindige mate, verenigt! — Gij hebt 't gehoord: De tegenheden der godvrugtigen zijn, aan alle kanten, zegen en geluk. — Zij bevorderen onze godsvrugt, en leren ons waardig en verheven denken omtrent de Godheid. — Zij leren ons betaamlijk gevoelen en waardig handelen omtrent den naasten. — Zij verfchaffen aan de ziel 't meesterfchap over zinlijke en zondige driften, en bevorderen zo de grote deugden van ingetogenheid en van zelfs -beheerfching. — De rampen kweken allerlei hemelsgezinde gevoelens. — Eindelijk, de onheilen der aarde vermeerderen onze gelukzaligheid in den hemel. — Zouden dan alle deze gronden M. V.. gronden van dat gewigt, u niet gerust ftellen, bij alle de rampen , die u drukken ? Zouden ze u niet veel behoren te doen denken, aan de wijze les van een' Apostel: verootmoedigt u onder de geweldige hand van God; zo zal Hij «, ter zijner tijd, verhogen! — Ja,