is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over de gewigtigste gebeurtenissen, uit het leven van Jesus Christus, gewoonlijk genoemd evangeliën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN GOD GEZONDEN 327

van allerlei flag en rang, gelukkig, aan elkanderen; terwijl zij alle de verfchillende voortbrengzelen van deze menfchenliefde, die moeder der edelfte deugden, op de uitftekendfte wijze, ontwikkelen. Op ene volftrekt algemeene Godsvrugt en deugd aandringende, verklaaren zij, in den toon der fterkfte overreding, dat, zonder heiliging van het hart, niemand geluk of zaligheid zal kunnen deelagtig worden. — Wat dunkt u M. V. Zulk een hegt, licht-vol, en heerlijk gebouw, van waarheid en orde, van plicht en deugd, ziet gij,in eens, optrekken door lieden vai het gemeende flag, voor een goed deel, door onkundige, veragtlijke visfchers! — Zeker M. V. Een godlijke Geest verlichtte dus deze jongeren! Hunne Leer is, blijkbaar, Godlijk en waaragtig!

Trouwens, om dit zelfde, door ene afzonderlijke aanmerking, nog nader aan te dringen, zegt mij M. V. Wat kon doch bij deze jongeren het menschlijk beweegrad zijn van dien ijver, waarmede zij alle die waarheden predikten; bijaldien zij, door een Godlijk onderwijs, door enen Godlijken aandrang, hier toe geen fterke neiging van boven ondervonden? Niet flechts, gelijk wij boven zagen, gaven zij in eens alle hunne vaderlijke vooroordeelen, alle die voor hun zo P 2 fchat-