is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over de gewigtigste gebeurtenissen, uit het leven van Jesus Christus, gewoonlijk genoemd evangeliën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN GOD GEZONDEN. 220

uitwerkzelen van dien Godlijken Geest, die deze eenvouwige, bevooroordeelde, en in zinlijkheid zo diep gezonken menfchen, in eens, j|n denkwijze, in beginzelen en in fmaak, ten eenemaal veranderde. — Tot nu toe M. V. hebben wij u bezig gehouden, met het bewijs voor het Godlijke in het onderrigt der Apostelen, afgeleid uit den inhoud van hunne Lere, uit de waarheden zelve, die zij aan het menschdom predikten.

II. Dan, ook de bijzondere Leerwijs der Apostelen; de wijze, waar op zij die waar. heden predikten, of de weg, waar langs zij de menfchen tot het geloof aan deze Leer poogden te verplichten; ook van dien kant zullen zig de Apostelen, voor uwe ogen, aan alle zijden als Godlijke Leraars, als gezanten van Jefus Christus voordoen en wettigen. — Hoe zeer de trant, waarop wij onze gedagten voordragen; de wijze, hoe de een den anderen poogt te overreden en overtehalen, dikwijls terftond, de duidelijkfte kenmerken draagt van opregtheid of van bedrog, van waarheid of van leugen, is iets, waar van wij ons, daaglijks, door allerlei waarnemingen kunnen overtuigen. Blijkbare ongelijkheid in zijne uitdrukkingen; in het ooglopende onbeftendigheid met zig zeiven; zigtbare tweeftrijd in zodanige verklaringen P 3 eu