is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over de gewigtigste gebeurtenissen, uit het leven van Jesus Christus, gewoonlijk genoemd evangeliën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN GOD GEZONDEN»

Leeraars, wanneer zij hunne Leer enkel voordroegen. En befchouwen wij, vervolgens, hunne Leer-wijze en hun gedrag, wanneer zij zig in de noodzaaklijkheid bevonden, om dezelve tegen vijanden en tegenfprekers te verdedigen.

i. Wat dan, voor eerst, de waarheden zelve aanbelangt, die zij verkondigden: het verdient al terftond onze opmerking, dat de jongeren des Heren, even gelijk hun Meefter, hunne leringen van den Godsdienst, flechts, zeer eenvouwig voordroegen, zonder enigen omflag of wijdlopigheid; en zonder angftige voorbereiding of enige de minfte moeilijke infpanning. Van de gewigtigfte en verhevenfte waarheden fpreken zij met ene verwondering-waardige vrijmoedigheid. Nöoic tonen zij, bij hunne voordragt, de minfte verlegenheid om woorden te vinden; en zij bekommeren zig nimmer, angftig, om fchoonheid of om orde. Klaarblijklijk volgen zij den natuurlijken drang van het hart. Altoos fpreeken zij geheel onbefchroomd. Nooit zoeken zij de aandagt van hunne toehoorderen, door enigerhande konstgrepen van welfprekenheid, te vermeesteren , of door de bekende zetregels dier konst te verrasfen. Vol van de klaarblijkheid dier waarheden, die zij predikten, en van het edel oogmerk, dat

p 4 zii