Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236 DE APOSTELEN, ALS LEERAARS

zonderlijk, aan te dringen. Geheel anders is dit gefield met ons. Voor ons M. V. ver verwijderd van den tijd, waar in die wonderen gcfchiedden, zijn redeneringen volilrekt noodzaaklijk, om derzelver waarheid te ftaven; maar voor menfchen, voor wier ogen die wonderen, van nabij, gefchiedden en daaglijks herhaald wierden; voor de zodanigen waren alle deze redeneringen geheel overtollig. — Zo voegzaam en verftandig de Apostelen in dezen handelden; even zo zeer flrekte ook deze hunne handelwijze, ten blijke; hoe zeer zij, geheel doordrongen van het ware en Godlijke, of van het bewijzende in hunne wonderen, zig gerustlijk op dezelve verlieten. — En daar duizenden van menfchen zig door den enkelen voordragt hunner Lere, door het gezigt van het eenvouwig verrigten van hunne wonderen, zonder afzonderlijke redevoeringen, of fpitsvindigheden, tot dezelve lieten overhalen; is ons zulks ten bewijze, dat niets, dan de blijkbaarheid, beide van de leeringen en van de wonderen der Apostelen, in ftaat was, zulks te bewerken. Immers, de vastheid van een gebouw, welk wij, geheel afgezondert, op zijne eige grondflagen, zien rusten, zonder enige afzonderlijke Hutten; de vastheid van zulk een gebouw trekken wij, natuurlijker wijze, nimmer in twijfel. Ware de waarheid, hunner Lere

niet

Sluiten