is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen over de gewigtigste gebeurtenissen, uit het leven van Jesus Christus, gewoonlijk genoemd evangeliën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

334 'T ONGELUK VAN EEN VERMAAK-VOL,

langs denzelfden weg te vlieten, eindelijk, zo gene oorzaken van elders zulks hinderen, derwaards ene vaste, onveranderlijke richting erlangt; even zo gaat het ook in het geval van den zondaar. Door altoos op het zinlijke te zaaien, worden alle zijne kragten, hoe langs hoe meer derwaards geneigd; en de lust, 't vermogen, om op 't geestlijke te arbeiden, zinkt ten laatsten ganschlijk weg. Alles begint hem nu te walgen; alles geraakt boven zijn bereik, 't geen niet befloten is, binnen den omtrek van enkel zinlijke genieting. Zo groot M. V. de affland is, die de zigtbare flof verwijderd houdt van 't rijk der onzigtbare geesten, zo ver liggen zinlijke neigingen, zinlijke hebbelijkheden, buiten 't gebied van alle die geestlijke overdenkingen, die de Godheid en onze zedelijke verplichtingen betreffen. Aan een geheel zinlijk hart dunken alle die geneugten, die een edel hart fmaakt, in de Godheid hare liefde en haren dank te weiën, uiterst klein en veragtlijk. — Hoe zou M. V. een zinlijk hart God waarlijk kunnen beminnen, die de heerfchende zinlijkheid zo flreng verbiedt, en die met al *t gewigt van Zijn godlijk misnoegen bedreigt? Hoe zou 'er ware liefde tot God kunnen wonen, in de ziel van hem, welke die fchoonheid en die heilzame orde telkens iïoort, die de Schepper, langs ene gematigde

zin-