is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over de gewigtigste gebeurtenissen, uit het leven van Jesus Christus, gewoonlijk genoemd evangeliën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

00 DB GELIJKVORMIGHEID AAN GOD HET GROOTE DOEL

volge van 't gezegde is 't dan klaar, dat wij de gelijkvormigheid aan God, waar van wij hier, als van eene verplichting, fpreeken, aan den eenen kant, niet kunnen uitftrekken tot de godlijke Volmaaktheden van het eerfte foort, zijnden dezelven zo oneindig ver boven ons bereik, als de, door zich zeiven, noodzaaklijk beftaande Schepper oneindig verheven is boven het toevallige fchepfel. En aan den anderen kant, dat de gelijkheid aan God, die wij hier, als de hoogfte adel van den ftervling bedoelen, alleen vallen kan In die zedelijke hoedanigheden, die in verband ftaan met het godlijk Verftand, en die hun opzicht hebben tot de richting, die de godlijke Wil volgt, ten aanzien van de dingen, die buiten Haar beftaan. Alleen in deze Volmaaktheden, die wij houden voor de gronden van zedelijkheid,' en waar Uit wij de beveelen van God afleiden, als uit haare eerfte beginzelen; in dezen behooren wij, zo veel in ons is, de Godheid te volgen. Daar in M. V. voegt het ons, te trachten volmaakt te zijn, gelijk onze Vader in- den hemel. Van deze zedelijke Volmaaktheden in God behooren wij de zichtbaare afbeeldzels der Godheid te worden op aarde. In de godlijke hoedanigheden van Waarheid en van Wijsheid, in die van Goedheid en Heiligheid, daar in past het

ons,