Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I58 ONDERRICHT VAN DEN GODSDIENST

onderricht der Leeraaren van dien tijd! — Dit zij in 't voorbijgaan genoeg van onze Textwoorden. — Het onderwijs van den Verlosfer en Zijne jongeren omtrent den toorn, en het voor. treflijke in dit onderricht, — deeze, JVI. V. zullen de twee Hukken dezer verhandeling uitmaaken.

I. Ik begin dan met het onderricht, V geen ons de Christlijke Godsdienst geeft, in 't ftuk van den toorn. Dan, daar 't zo wel om dit onderricht goed te bevatten, alsook, om over deszelfs voortrefiijkheid te oordeelen, noodig zal zijn, deze hartstocht wat nader te kennen, laat ons hierom bij deze drift, alvorens, eenige ogenblikken verwijlen.

• 1. Wat doch M. V. is Toornt — 't Is die hooge trap van misnoegdheid der ziele, die het geheele ligchaam op eene geweldige wijze aandoet, en, met eene verbaazende fnelheid, alle de krachten der menschheid op. roept, om de oorzaak onzer misnoegdheid met den uiterften weerzin te befchouwen', en als zodanig te behandelen. Dan M. V. wanneer Gij u op 't onverwachtst of in eenen hoogen graad beledigd ziet, aanftonds gevoelt Gij een treffend misnoegen; en zo draa dit misnoegen opklimt tot den trap van hooggaande ontevredenheid, dan gevoelt Gij alle uwe krachten, als tot één punt van kwaadwil-

Sluiten