Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in hét stuk van den toorn. l6l

«lat ik nodig zou hebben, er langer op ftil te ftaan.

2. Dan, wat nu de Verlosfer en Zijne jongeren ons leeren in *t ftuk van den toorn; hoedanig zij ons opleiden, om, hier, ontijdige uitberftingen van dezen geweldigen ftroom, daar, te fel gaande ftroomen van deze drift tegen te gaan of te doen bedaaren, dat was het M. V. 't geen wij hier zouden onderzoeken.

In plaats van zich ongelukkig toe te geeven aan alle de uitwerkzelen van vinnigen haat en woedenden toorn, die men, volgens het heerfchend leerftelzel van dien tijd, voor geoorloofd hield, eischt Christus van Zijne leerlingen, dat zij hunne driften zouden leeren beteugelen; dat zij nooit ontijdig of zonder oorzaak zouden toornen, ook nimmer hunne gramfchap laaten fteigeren tot de hoogte van fcheldwoórden of vervloekingen van hunnen naaften. — Dat de Verlosfer door de woorden: wie op zijnen broeder toornig is9 enz. geenzins bedoeld kan hebben, den toorn in "t gemeen af te keuren, of volftrekt te verbieden, dit volgt niet flechts uit de zo blijk, baar heilzaame gevolgen van eenen gelukkig beftierden toorn, maar ook uit het voorbeeld van den Verlosfer, die zelve deze drift in iv. deel. L en-

Sluiten