is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over de gewigtigste gebeurtenissen, uit het leven van Jesus Christus, gewoonlijk genoemd evangeliën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12% RAADGEVING EN EN VOORSCHRIFTEN,

ftervüngen, met diepgaanden weedom en met moedeloosheid te vervullen, Of is de Naruur, daar dan langzamerhand gewoon, niet,des noods, mee weinig, zeer weinig te vrede? 't Gèen Sirag' zegt van den dood: ó dood! hoe bitter zijt gij voor" hem, die vol op heeft en zonder zorgen leeft! dit kan men te regt ook overbrengen op de drukkende rampen eenes volks. De ramp, die den Christen, door matigheid en zelfsverlochening gehard, flechts oppervlakkig treft, -flaat den man van weelde , die geen waar geluk kent, dan onder 't glansrijk kleed vanovervloed en welvaart, ganschüjk ter neder, en vernietigd zo al zijn geluk. — Dan daar onze behoeften, op welker vermindering wij hier zo nadruklijk aandringen, natuurlijk afhangen, van de wenfchen,die wij vormen, en daar uit zo veel voedzel ontleenen, waarom dan den kring,ook van deze onzewenfchen, niet zorgvuldig verkleind? Waarom 't kwaad, niet op die wijze, regtftreeksch aangetast in den wortel ? En zo, langs dien weg, de verzwaaring van ons onheil, in de vroegde beginzelen vernietigd? — Immers, naar maate de dingen,die wij, als noodzaaklijk tot ons geluk, begeeren, weinig in getal zijn, en digt, gemaklijk, onder ons bereik liggen; naar die zelfde evenredigheid kunnen wij, met dies te meerder gronds, hoopen, om in Shze poogingen te zullen flaagen; zonder, door fmertüjke te leurftelüng, den dag des kwaads aanmerklijk te verzwaaren. Juist daarom, om

dat