is toegevoegd aan uw favorieten.

Asmus omnia sua secum portans, of Alle de werken van den Wandsbecker bode.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ginnen te danren. Dat kunnen de geleerden : dat heeft 'er reeds één voor duizend jaaren gedaan ; en wat voor Paspagees zullen zij zedert dien tijd niet geleerd hebben ? Sans comparaifon.' Nijd,

ij del-

fententia claitdat: Sapientia quoque peiTeueravit mecum. Ltdqüe kuiusmodi heroës inter maxima! ■voliiptatum illccebras fe immobiles praeftare, at. mie hl ipfis earum praecipitiis fe fuslinere queatit, tantum ad VlisGs exemplum, interdictis perniciofis fuorum confdiis ct obfequiis, mtae animum. maxime omnium labcfactare et fohere posfinU, Prneftantisfimum auLcm in omni genere est remedium Orphei ; <jui laudes Deorum cantans et reboans, s 1 r e n u m -voces confudit, et fummovit. Meditadones enim reruin d'winamm , -voluptates fenfas non tantum poteftate, fed cdam fua< yitate fuperant. Baco de fapieutia Veteram.