Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'• EERSTE BOEK. ai § 24.

Wanneer vier GeometrifchEvenredige Grootheden met vier anderen, die insgelyks evenredig zyn, in orde gemultipliceerd worden (de eerfte met de eerfte, de twede met de twede enz.) of in orde door dezelven gedivideerd worden, zullen de uitkomften in beide gevallen insgelyks evenredig zyn.

By voorbeeld, 8 : 12 = 10 : 15 2 : 6 = 5 : 15

multipl. 16 : 72 = 50 : 225

divid. 4:2=2:1

In 't algemeen,

. zoA:B = C:DisAxD = BxC

zoE:F = G:HisExH = FxG

dus multipl. AxDxExH = BxCxFxG en div. AxD BxC

ExH FxG • dus(§2o)AxE:BxF = CxG:DxA A B CD

Cn ~ " ~F G H

Gevolglyk ook, wanneer men elk der termen eener Evenredigheid eens of meermalen met zich zelven multipliceert,zullen de uitkomften evenredig blyven. By voorbeeld, 2 : 5 == 6 : 15

2 : 5 = 6 : 15

" 4 : 25 = 36 : 225 a : 5 = 6 : 15 8 : 125 = 216 : 3375 en zo Voort. B 3 to

Sluiten