is toegevoegd aan uw favorieten.

Zeevaart-kunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE BOEK. wj

een teken zyn dat de uitkomst < 0,0000000001 was.

§ 81.

By de divifie kunnen verfcheiden gevallen plaats

hTEen getal dat >iU, door eene eigenlyke breuk te divideren. ' . -MMm

Daar het character van den Logarithmus, dm men aftrekken moet, 10 te groot is, moet men by het character van den Logarithmus , waarvan men aftrekken moet, insgelyks 10 by tellen; die beide tienen gaan dan by de aftrekking tegen elkander op , en de rest is altoos de Logarithmus van een getal dat > 1 en zelfs groter is dan het getal, *mt<» men divideert.

Voorbeeld. 1*3 door o,75 te divideren: Log. 123 = 2*0899051

Log- o, 75=J2i7^Il—

2.2148438 == Log- l64-

H. Eene eigenlyke breuk door een getal dat> I is te divideren:

Hier is het character van den Logarithmus, waarin men aftrekt, 10 te groot: het character van het overfchot zal dus 10 te groot blyven; en de uitkomst der diviüe zal eene eigenlyke breuk zyn, die kleiner zal zyn dan de breuk waarin men dmdeert.

G 4 roar'