Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T W E D E B O E P4Ï

Aanmerking. Dewyl twee zyden van. een' driehoek altoos groter dan de derde zyn (Voorft. XI.) zal AC+BC of 2 AC J> A.B en dus AC > | AB moeten zyn. Dit is de 'reden, waatöm wy in de oplosfing die bepaling 'er by voegen.

§ 52.

werkstuk ft (Fig.270

Een' gegeven hoek BAC in twee gelyke delen te verdelen.

oplossing. Maak AB = AC\ trekBC;befchryf op BC den gelykbenigen driehoek BDC (door Werkft. L); trek AD; dan zal L'BAD = Z.CAD zyn.

bewys. ABrrAC BD = CD AD = AD

derh. AA BD=^ AA CD (Voorft. IX.) dus 1BAD = 1CAD d. {. b. W.

§ 53-

werkstuk III. (Fig. 28.)

Eene gegevene rechte lyn AB in twee getyke delen te verdelen. oplossing. Befchfyf boven de lyrt den gelykbenigen driehoek ACB (door Werkft. I.). Verdeer l ACB in twee gelyke delen (door K a Werk-

Sluiten