is toegevoegd aan uw favorieten.

Zeevaart-kunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I?2 ZEEVAART-KUNDE,

of AB : omtr. Twaalfh. in p —DE : omtr. twaalfh.

in Q

Verdeel de bogen BG en EH in tweën gelyk in I en K. Trek BI, IG; EK, KH; AI en DK; dan volgt op de zelfde wyze '

AB : omtr. Visrentwintigh. in P~DE:: omtr.

vierentw. h. in Q.

Men kan op die wyze voortgaan, zo ver men wil. Daar nu (Voorft. XI.) BG -f- GC> BC BI-j-IG>BG enz. zal de omtrek van den veelhoek groter zyn naar mate de veelhoek meer zyden heeft: en dezelve zal hoe langer hoe nader komen aan den omtrek des cirkels.

En daar men altoos heeft, wanneer de veelhoeken in P en Q evenveel zyden hebben.

A B : omtr. veelh. in P = D E : omtr. veelh. in Q zonder dat het getal der zyden eenige verandering in die evenredigheid maakt, mag men ook befluiten dat AB : omtr. cirkel P —DE : omtr. cirkel Q. • d. t. b. w.

Aanmerking I. Zo als dit bewys hier voorgefteld is, is het zelve niet volkomen naauwkeurig, doch het fteunt op de ware gronden. Dezelven breder te ontvouwen en daardoor het bewys volledig te maken, laat ons beftek niet toe. Het is in den zin, die hier aangewezen wordt, dat men de uitdrukking- verftaan moet, welke by fommige Schryvers voorkomt, dat de cirkel een veelhoek van een oneindig getal zyden is; eene uitdrukking die in zich zelve duifter en onnaauwkeurig is.

Aan-