is toegevoegd aan uw favorieten.

Zeevaart-kunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

198 ZEEVA ART-KUNDE,

voorbeeld.

Log. Sinus 150 " 9.4129962 Log. Cofinus 150 — 9.9849438

9.4280524 — Log. Tang. 55" daarvan Compl. 0.5719476 zz Log. Cot. 15°

Compl. Log. Cofin. "0,0150562 zz Log. Sec. 150 Compl. Log.Sinus "0,5870038 " Log. Cofec. 150

§ i?3j

Wy hebben dus getoond, op welke wyze de Tafels der Sinusfen,Tangenten,enz. berekend kunnen worden. Wy zullen daarop nog enige aanmerkingen, omtrent de fchikking en het gebruik der Tafelen, laten volgen.

Men onderftelt gewoonlyk in de beste Tafelen, dat de radius in iocccooo delen verdeeld is: doch om dezclvcn ook te kunnen gebruiken in de onderftelling dat de radius in iocooo delen verdeeld is, zyn de twee laatfte letters van eiken finus, tangens, enz. door een ftip (.) van dc overige afgefcheiden. Wanneer men ïoocco voor den radius ftelt, laat men die cyfers by het gebruik weg.Men vindt by voorbeeld voor finus van 150 het getal 25881.90. Zo men R. zz icococ ftelt, neemt men 25X81,of nog liever 25882 dewyl de naastvolgende letter q J> 5 is.

Daar men, in alle berekeningen van enigen omflag, zich van Logarithmen bedient, doet men zulks ook by het gebruik der Sinusfen, Tangenten,, enz. Öm den rekenaar de moeite te befparen

va»