is toegevoegd aan uw favorieten.

Zeevaart-kunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE BOEK. sa?

»£ welk Log. Tang. van 43°. o'. 57" is

dus z±rJ£. = 43o. 0-.5r,

2 '

fom 106 24'.22" = ZB

verfchil 20°.22'.33" = ZC

Voorts Log. AB of 1752 = 3,2435'4ï Log. Sin. I A of 53». 13' =9,9035813 Compl.Log. Sin. ZC of 20°.22'. 33"=o,4582003

3,6053157 = Log.4030,1

dus BC = 4030,1 § 14-

IV. DB.IE ZYDEN BEKEND.

Stel (Fig.72.) in den driehoek ABC de zyden AB, BC, AC allen bekend.

Befchryf uit den hoek (B) over de langde zyde CAC) als middelpunt, met de kortfte zyde (AB) als radius, een' cirkel die de beide andere zyden in D en E fnydt. Verleng C B tot aan den omtrek des cirkels in F; en tiek BGXAC.

Nu is

CF = BC + BF = BC + AB CE = BC — BE = BC — AB AG = GD (II Boek, XVII.) derh. CD — CG — GD = CG — AG

P 2 Voorts