is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII. Dm

ï14 NALEEZINGEN 0? de

■te Mannen, ondanks hunne onderlinge oneenigheden, evenwel niet nalieten, fomtyds, in ééne en dezelfde Vloot, zo tusfchen het jaar 1640 en 1649, als tusfchen 1649 en I(553; toen Tromp fheuvelde; het Land te dienen. Nog in Hooimaand van 164.0, en dus weinige weeken na de ftraksgemelde heevige woordenwisfeling, bevondt de With zig onder de Vlag van Tromp, met een-en-dertig Schepen, om op de Spaanfche Oost-Indifche Retourvloot te pasfen: by welke gelegenheid men leest, dat Tromp aan de With gelastte, met vyf Schepen en twee Jagten naar het Kanaal te loopen, ten einde de gemelde Vloot; die door dertien Spaanfche Oorlogfcheepen befcbermd wierdt ; kon 't zyn , te vermeesteren , doch dat de With hier op, geantwoord hadt, „ de verdeelinge, op één en tfelve Exploict, feer ongelyk te fyn": fchoon; volgt 'er"; „ den Admirael daer op geinfteerd hebbende" „ het fo te verftaen, Hy daer mede moets we„ fen te vrede ..." Ook voldeedt firaks de With aan dien last, vondt, in 't Kanaal, nog vier onzer Schepen, en vermeesterde den Vice-Admiraal der Duinkerkers, Matthys Rombouts, wiens Schip, de Theüsy hy opbragt. (g)' Ten jaare 1653 ,■ was hy weder onder de Vlag van Tromp, in den beroemden Zeedag, voor de Maaze, tegens de Engelfchen, alwaar de Admiraal ; aan wiens boord hy dien morgen

nog

{$) Leven van-de With, 11. 65 en 6c. ms.