is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 NALEEZINGEN op de

XX. Deei,.

! 3 1 1 l <

c

f j

E c I j

A

„ bueeren; in welk geval, aanftonds, langs „ dien weg, zou openbaar worden, niec „ alleen in de Provintie van Holland en „ in de overigen,maar aan degeheele wae„ reld,derykdom van de Republicq; of wel „ dat de Contribuanten niet in confcien„ tie zouden contribueeren, in welken ge„ valle de geheele waereld zou overtuigd „ worden van de meenigvuidige valfche », eeden, die 'er, dan, gedaan zouden zyn „ geworden. Dat, daarom, hunnes in„ zien , boven den eed van fecretesfe, die aan „ de Commisfie ge-injungeerd was,ook nog , ge-injungeerd behoorde te worden den eed , van fecretesfe, nopens het generale rempart, \, ja dat, vangelyken, zodanigen eed behoorde , te worden gèinjungeerd aan Gecommitteerde , Raaden. aan den Ontfanger-Gener aal en aan , de Commiefen van de Finantie." (Q Aan dit roorftel; 't geen geheellyk van den tegenvoordigen geest verfchilt, doch het welk, oen ten tyde, in een Bafiuit wierdt veranlerd; is het, denklyk, toe te fchryven, dat e kennis der juiste fom van opbrenginge egts onder weinigen bekend is gebleeven, choon de Lysten van verantwoording veeligt nog overig zyn. De Afgevaardigden der ovengemelde Stad Amfterdam hadden onertusfchen, eenigen tyd bevoorens, ook eoordeeld , dat , naar hunne gisfinge, , i per cent zoude opbrengen 14 a 15 mil-

„ lioe-

O) Aanreeken. ter Vergader, van Holl., 7 0£i. 1747. MS. O) Aanteeken. gehouden ter Vergaderinge vsn Holland, 10' ag. 1747. MS. *