Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3 )

redelyfc wel de viool, eii ik was vry handig In het palmhout en ivoor 'dr.iaijcn; dit is de eenige lamst , die my het dierbaarst en het meest waard is , en aan wien ik al het geluk, dat i!c tot dus verre genoten heb, verfchuldigt ben. Had ik niet kunnen ivoorclraaijcn , ik had nimmer s o * piiie gekent, en mogelyk beftond ik niet meer. rj Welk eene invloed kan niet eene omftandig»hcid, op zig zelve onverfchillig, op het noodlot van den mensch hebben! Ik had myn vader Op een dorpfaest vergezeld , waar de jonge lieden uit den omliggende plaatfen by een gekomen waren , daar dansten onder de olymboomen de eenvoudige boerenmeisjens , de aanvallige burger dogters en de voornaamfte juffrouwen van die lattdftreek zonder onderfcheid van rang. Aller oo« gen waren gevestigt op sophie, dogter van den Baron de ranges, en zy had geen erg dat zy de fchoonfte van allen was. Toen ik haar' zag, gevoelde ik die eerste gewaarwording, die ons waarfehuwd dat de natuur ons een hart gegeven heeft, dr,t noodwendig moet beminnen, en dat de vriendfehap alleen het zelve niet vervul.

A 2 l«fl

Sluiten