Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 29 )

plaats veriaten , en ons leven ten duurden verkopen •, met een komt 'er eene gewapende hoop de kamer taftuiven, hy grypt, in het opdaan, zynen ongelukkigen medgezel, die de tyd niet had , uit zyn fehuiiplaats te voorfc'nyn te komen , by de hairen , en hem zonder ophouden treffende, roept hy tegens den aanfehouwers: Zie $aar Cammeraden, een Aridocraat, die ik ontdekte, en van kant geholpen heb. Door deze verfoei'yke list redde hy zyn leven 9 en maakte zig in 't gedrang weg.

Dan de opperde Wreeker fpaarde die ongelukkige , die na zoo eene verraderlyke behandeling in zyn bloed zwom. Hy werd nog levend gevonden door hun, die order hadden het kasteel fchoon te maken : een van hun herkende hem , en daar hy verpligting aan hem had, voerde hy hem na zyne woning, paste hem op, en had het genoegen hem fpoedig herfteld te zien. — Twee jaren daarna ontmoeteden die twee, waar van d' een zeker nimmer gedagt had, den ander weder te

zien,

Sluiten