is toegevoegd aan uw favorieten.

De minnaryen en lotgevallen van een emigrant.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «4 )

wreeken? —■ Kan myn vriend fchelmen dienen?

Ik dien alleen de vryheid ! — Welk eene

vryheid, groote God! — Ik verfoey even als gy de misdaden, waar mede zig vermeetle fchelmen bezoedelen : de' dwingelandy zal een einde neemen, geheel Fraukryk fpant tegen hun aan, en zy zullen op hunne beurt hunne fchuldige hoofden verliezen. — Voeg u by ons om hun te ftraffen. Het is my niet mogelyk de indruk te befchryven, die dit onverwagt voordel op hem maakte; zyne verontwaardiging deeg ten hoogden top , maar de vriendfchap dezelve overtreffende belette die uittebarsten. Ik kende den aard van bet geen zyne drift gaande maakte , ik zeide verder met veel vuur; indien ik niet vogelvry verklaard was, zou ik aan myn vaderland de grootfte opoffering doen, die van myne wraak, ik zou zelf in daat zyn myn land te dienen. Oordeel nu: kan ik zonder de uitterde onvoorzigtigheid te begaan in Frankryk te rug keeren? Neen gy kund zulks niet. — En als ik al konde!, wie zou ik 'er zoeken? ik heb myn vader verloren , de Bsron de n a n g e u, die my in zyn

plaats