Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 4 )

gewerkt, verflag aan te bieden. Ten Welken einde wij hier voor U lieden, welken den tijd naar waarde, dat is op V hoogst waardeert, en wier aandacht wij door, voorlezing ligtelijk al te veel zouden vergen, met den meest verfchuldigden eerbied, overleggen dit ens nader rapport, of'vervolg memorie, waarin wij elk dier f ukken afzonderlijk hebben onderzocht, en daar over opgegeven onze bedenkingen , en '/ geen wij vermeenden , dat U als ad'vis, diende te worden voorgedragen.

Dit alleen zij ons vergund, als een algemeen advis, hierbij te voegen. Uwe commisfie vermeent, dat de beraadplegingen over V onderwerp der /lichting van e'ene leg- bewaar- en werkplaats voor ^slands fchepen van oorlog, of'haven de referve, onverwijld kunnen worden voordgezet* zco nochtans, dat van de naderhand ingekomene voor ftellen, of ft ukken, dat, of die, V eerst worden gefield ten ondeTwerp der discusften, welken

Delfzijl en V Nieuwe Diep aanbevelen. Waarom'

trent wij voords meenen te motten adviferen, dat, hoe voortref/ijk ook de haven van V Nieuwe Diep reeds zij, en, gelijk wij vertrouwen, eerlang noch zal worden;

dat, hoe veel belovend ook V gebruik van Delf-

zij Is kom, en reede, ons ook toefchijne , beide de¬

ze Zee-gelegenheden hier , in V ftuk van referve haven, ontijdig worden aangevoerd. \_Gelijk in deze onze memorie broeder is ontvouwd].

Mocht de vergadering dit ons advis niet kunnen billijken, dan dienen, naar 't verder advis uwer commisfie, die beraadflagingen te worden gefchorst, tot dat van het onderzoek der gelegenheid van Delfzijl behoorlijk bericht zal zijn ingebracht.

Mocht de vergadering dit ons advis' billijken, dan kunnen de beraadflagingen over het rapport uwer commisfie van 27 Sept. I. I. ongehinderd voordgaan, door dien, naar 't oordeel uifer •commisfie, het jongst

aan-

Sluiten