is toegevoegd aan uw favorieten.

Naauwkeurige beschryving en verhaal van alle de plegtigheden [...] ter gelegenheid van de honderd vyftigste verjaring der Utrechtsche hoge schole, op den 31 may 1786 gevierd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 88 )

den men een ruime open Poort zag, boven welke deze woorden gelezen wierden.

Temphim Sapientice. dat is: De Tempel der Wysheid.

In de Fries hing onder een opgeftrikt gordyn het Wapen der Stad Utrecht, met de gewone tenants. Boven de Poort, zag men in een verligt fchilderftuk Palias, of de Godin der Wysheid, verbeeld, ftaandë aan den ingang encs Tempels, voor welken het Wapen der Akademie pronkte, en binnen welken enige Boeken Ronden en verfpreid lagen : terwyl zy hare handen uitftrekte naar de vier jonge Doktoren, die, in hun plegtgewaad, elk met een Boek onder den regter arm, haar naderden. Boven deze vier Heren was, indelugt, een zwevende Faam verbeeld , derzelver lof uit trompettende, en onder het Chasfinet las men deze regels uit Horatius:

Nos DoEtarum hedera prcemia frontium Dis mi/cent fuperis.

dat is:

De gelauwerde beloningen der Geleerde kruinen verheffen ons ten Hemel.

La-