Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 LEERREDE voor myn vvelzyn in haare gebeden, -— zy leerde my bidden, en als eene kruisdragende Christen onderwees zy my al vroeg het kruis op my te neemen, en Christus natevolgen.

Boven dien heb ik het hoogfte recht om met dankbaarheid my te verwonderen, hoe God my van jongs af geleert, en geleidt heeft. — Dan niet alleen een waardig Vader, en eene tederlievende Moeder, leerden my al vroeg mynen Schepper kennen, maar pok een trouwhartig vriend,(*) en een tweede Vader wierdt my van God gezonden, om den weg te wyzen, dien ik te bewandelen hadde, — een vriend, die binnen de muilren van myns Vaders huis zyne woonplaats Zocht, — een vriend, die my als zyn kind aannam, en dien ik als Vader eerde, — een vriend, die my tot taalkunde en wetenfehap-

pen

• (*) De Heer Chistophorus Rettel, Medicina; Doctor Wiens gedachtenis in zegening biyft, kwam, na wel een jaar iang aanzoek gedaan, en de flerkfie drangredenen gebruikt te hebben, in het huis myner Ouderen ter mwooninge, en febikte zich naar de omftandigbeeden van eene zwaare huishouding als eenen alles voer Jij" neemenden tafelgast.

Sluiten