Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEF

van een

LIDMAAT

der.

EÜANGELISCHE

LUTHERSCHE GEMEENTE

te ROTTERDAM;

aan zyn vriend

JAN HARMEN WEDINGK te AMSTERDAM;

Over een buiten Rotterdam gevonden Misfive,- inhoudende de Naamen der Tekenaars van het Adres.

overgelevert

aan 'tEERW. CONSISTORIE

der

EÜANGELISCHE

LUTHERSCHE GEMEENTE,

Den 6 December 1786.

Sluiten