Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3i )

om des Godlyken Verlosfers wille, door wien gy u over eene geheele zondigende waereld ontfermd hebt, tot de zaligheden geraaken, die gy voor ons in uwe heme* len hebt toebereid.

A M E NI

Sluiten