is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschied- en oudheidkundige verhandeling over den oorsprong [...] der zon- en feestdagen, die in de Grieksche, Latynsche en Luthersche kerken in Duitschland, en in de Nederlanden gevierd zyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IT 2 GESCH. EN OUDH. KUNDIGE VERHANDELING

wel des Voormiddags uit Matth-. II. vs. i. tot 12. des Namiddags Matth. II. vs. 13. tot 18. en des Avonds uit Matth. II. vs. 19. tot 23. en zo ook als de zesde January op Zondag komt. Maar verfchynd de zesde January voor een Zondag, dan word het Euangelium van den eerften Zondag na Epiphania voorgeleezen, en de geheele Gefchiedenis uit Matth. II. vs. 1. tot 23. in dat Jaar niet verklaard, gelyk noch in het Jaar 1787 is gebeurd. Zommige Leeraars in andere van onze Gemeentens vinden goed, ook in het laatite geval, het Euangelium uit Matth. II. vs. 1. tot 12. te verklaren, en deze zyn dus, met de Amfteldamfche Gemeente, tot op den Zondag Septuageftma genoemd, eenen Zondag ten achter.

ZESDE HOOFDSTUK.

Over den Feestdag Epiphania, of der Openbaaringe van Jefus.

O

p den Zesden January word het Feest, Epiphania genoemd, als een Vast Feest, jaarlyks in de Griekfcbe en Latynfche, en in Duitschland op zommige Plaatzen ook in onze Kerken gevierd , doch bv ons in de Nederlanden niet, ten zy dat deze 6de January op eenen Zondag invalle. Voor dezen gefchiedde het, gelyk ik reeds heb aangemerkt te Woerden, doch dit was, toen ik het Leenaars Amt by die Gemeente bekleedde, daar niet «eer in gebruik, hoewel de Kinderen zich op dien

dag