Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE ZOU' EN FEEStDAGEN. ENZ. a6i

op den 29 Maart van dit Jaar, daarnaar zoude

kunnen en moeten voegen. Signatum Pappenbmm den 20 Jan. 1744.

BYVOEGZEL XVII.

- Si

Bekendmaaking betreffende het viértn van het Paaschfeest in het Jaar 1:744, '\n Sile* fien gefehied, waarin bevolen word, dat Paaschfeest niet naar het Befluit van het Corpus Euangelicorum te vieren.

DjgooH na sfJgooH 3rió}ifa§nf!u3[ sb «beVi e te Breslau den 4 Octbr. 1743 afgekondigde Bekendmaaking luid aldus:

Alzo te Regensburg, op de Ryks Vergadering reeds 1723, den 33 January, onder de Keurvorften en Stenden van de Augsburgfche» BeiydenifTe, is vastgefteld en befloten, dat in het Jaar 1724 en 1744 het Paaschfeest, in de Landen, dezepfiBelydeniflè toegedaan, niet naar het voorgaand Gébruik, maar 8 dagen vroeger moeft gevierd wörden jiszo heeft men hiermede, in tyds willen bekend maaken, dat in het aanftaand Jaar 1744, zo weLde Catholicquen als Euangelifche Godsdienst Belyders, in deze Koninglyke Silefifche Landen, het PaaschFeest, niet naar het bovengemeld Befluit, maar met elkander, naar den Gregoriaanichen Alrnanach zulten vieren, om welke reden, de, teBerlyn;Saxen, eti in het Ryk, voor het Jaar 1744 gedrukte Aiaunachen, met de, in dit Land gedtukW^van.den & 3 9.

Sluiten