is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve eener geschiedenis van het arianismus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het Arianismus. 89

eigcnlyk niets anders, dan dieeigenfchap des Vaders, volgends welke hy verfïandig en wys is (Aoyoc evêtzQsTos). Daarom zegt hy ook van den zoon, dat hy geen fchepfel is, dat uit het niet zyn tot het daadlyk beitaan is geroepen , vermits men niet kan aannemen, dat God niet altyd wys zoude zyn geweest: doch deze eeuwige wysheid Gods ging uit hem voord, en verkreeg eene eigen perfoonlykheid (uTotrrua-tv). (72) Athenagoras fchryft hier zekerlyk den zoon een aanwezen van eeuwigheid toe. Volgends zyn begrip, is 'er geen tyd geweest, dat de zoon niet beftond:

want

(72) Bull heeft in defenfwne fidci Nicxn* aan deze plaats van Athenagoras eenen zin trachten te geven , welke met zyn fyftema overeenkomt. Ik zal dezelve hier naar den griekfehen text affchryven: Ést, o weg 6sov, Koyog rou -xrpog, sv tSs? xxi èvspysip- gpog aurou yxp, xou Si auzou r'&ra eyetiéro, svsg oiiög rou kar oog

xxi tou wou- OVTOq Ss 010u sv TXTpi, v.xi TTXTpO; tv u!s>

svorvri, xai Suvxpsi ~vsuF.xrog, voug xat Koyog rou Txrpog 0 vag rou 6sov. Daar op laat hy volgen, de zoon is \

tov ■ysvvvjij.x T<f TTXTpi , ötfx t>9 ysvofxsvov xpXVj? yap 0

mug atèiog oiv, stXsv aurog sv sxurw tov Xoyóv, alSwg ' ■Koyixo, «„) aA/Y ug tu» uJwtsai ^-avrtcv a~otou (butèug **** W»* unxsi^svw imfr ^.lyp.svw ruv ~xZup.spsTTspw -pog tx KouCportpx st avTOtg, ft* Kat mpysia sivxt ~pos.\e:cy.

F 5