is toegevoegd aan uw favorieten.

Briefs-wyze verhandeling betreffende het leven van Em. Swedenburg.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SWEDENBURG'S LEVEN, enz. 79

3, ten Hove; de Koningin werd hem „ naauwlyks gewaar , of zy vraagde „ hem: Apropos Heer assessor, hebt gy

„ myn broeder gezien? swedekburg

„ antwoordde: neen, en de Koningin „ vervolgde: als gy hem ziet , zo groet „ hem van my Hierby hadt zy geen an* „ der oogmerk, dan om te fchertzen, „ en dacht aan niets minder, dan hem „ om tyding van haaren broeder te „ vraagen. Acht dagen, maarniet vier „ en twintig uuren daarna, even zo min „ als by een byzonder gehoor verlee„ ning , kwam swedenburg weder ten „ Hove; evenwel zo vroeg, dat deKo„ ningin nog niet de zogenaamde witte „ kamer verlaaten hadt, waar zy zich „ met haare Hofdames en Freules onderhieldt. swedenburg wagte niet , „ tot dat de Koningin buiten tradt, „ maar ging regelregt in haar kamer , „ en luisterde haar iet flil in 't oor, de „ koningin werdt door verbaazing en „ fchrik ontfteld, en zy hadt eenigen „ tyd van doen, eer zy zich weder her„ ftelde; als zy tot zich zei ven geko„ men was, zeide zy tot eenige on>

ftan-