is toegevoegd aan uw favorieten.

Briefs-wyze verhandeling betreffende het leven van Em. Swedenburg.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SWEDENBURG'S LEVEN, Biré, 81

j,, 't hart, welke beiden , ongeacht zyft hoógen cuderdom , geene verminde., ring geleden hebben, geduurende zyri 5i gantfche ryksbefumr, verbond hy de 3, fterkfte ftaatkunde met de gemoedelykj, fte rechtfchapenheid: en was een ver,, klaarde vyand van alle heimlyke ftree„ ken en listen , die hy als laage mid„ delen , om tot zyn oogmerk te ko* n men, verachte:

„ Even zo min fchynt de Schryver „ des briefs , den Asfesfor swedenburö t, te kennen ; de eenige zwakheid van ,, dezen waadyk rechtfchapen man wasj ,, dat hy aan verfchyningen van geesj, ten geloofde. Ik heb hem zeer lang „ gekerid, en kan betuigen, dat hy van ,, zynen omgang en zyne verkeering j, met geesten zo vast overtuigd was 4 ,i als ik op dit oogenbük verzekerd 5, ben, dat ik dezen fchryve. Als bur,i ger en als vriend was hy de besté j H opréchtfte man; die elk bedrog fchuw„ de, en een voorbeeldig leven leidde^ „ De verklaring, welke de Ridder beylon van deze gebeureais gegeveil H heeft, is dienvolgens geheel ohgé-