Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

b y

DEN VROEGTIJDIGEN DOOD van

MEJUFFROUW tïENRIËTTA CORNELIA BACKERj

gestorven OP bouwzigt

te 'sG R A V E L A N D,

ïn den jeugdigen ouderdom van negentien jaaren en vier maanden, op den i Augustus, MDCCXCfl,

Sluiten