is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van den beruchten kaper Jan-Bart.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het leven

daar het bevel voerde, zondt hem zulk een menigte van kogels toe, dat hy afdraaide, en ook verbrandde zonder eenige fchade tfe te brengen. Men zondt nog twee andere af, maar het gefchut, der forten en floepen van Duinkerken , deeden die weder afdryven: zy brandden gelyk de vorigen uit, op plaatfen daar zy geen nadeel toebragten.

De vyanden ziende dat alle hunne pogingen verydeld wierden, begonnen, om vyf uuren, te denken aan den aftocht. Zy hadden op Duinkerken twaalf honderd bomben geworpen, zonder de karkasfen nog te rekenen , en aan de ilad of derzelver forten weinig fchade veroorzaakt. Hnnne hoop was die te verwoesten, maar Jan-Bart badt de Duinkerkers met zynen heldenmoed bezieldt: zy trotfeerden de gevaaren, vernietigden alle de pogingen der Engelfchen en Hollanders, en deeden hunne hoop van een goeden uitflag, veranderen in de fpyt van die te leur gefield te zien.

In het laatst van 't jaar 1693, hadden zy ook een aanflag op St. Malo gemaakt, om <iie ftad te vernielen, dewyl de inwooners mededingers van die van Duinkerken, hunnen koophandel door de kaperyen verwoestten : maar waren daar ook niet beter geflaagt.

Lo~