is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van den beruchten kaper Jan-Bart.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80 Het leven

reed om zich incefchepen, maar de ryding van deze vereenigde vloot ontfangênde, keerde hy weder naar St. Germain.

Lodewyk de XIV, ziende dat de fchepen die te Duinkerken waren , niet tot hunne beftemming dienen konden , -zondt order aan Jan-Bart om in de noordelyke zeeën te gaan kruisfeh. De Engelfche en Hollanders hadden weder eene blokkade voor Duinkerken gelegd, met twee-en-twintig oorlogfchepen , om de kapers van die haven, die niet ophielden van hunnen koophandel te vernielen, het uitlopen te beletten, en den ge vreesden Ja n -Ba rt daar in befloten te houden. Deze groote man, ongeduldig om de begeerte van een monarch, die niet moede wierdt hem gunsten te bewyzen, te voldoen, nam het befiuit om 'er door te dringen ; en de gevaaren te trotferen. Hy klom op een heuvel ; en befchouwde de ligging der vyandelyke vloot; onaakte toebereidfels om te vertrekken, en ging, des nachts tusfchen deu i7den en i8Hen Mey 1696, onder zeil, met een eskadervan zeven fregatten, een brander, en drie duinkerkfche kapers, die de gevaaren én den roem met hem deelcn wilden. Hy zeilde wederom midden door de vyandelyke vloot, mee de lontftok in de hand; en ging

in