Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i8 )

Mijn waarde in getrouwe Spitsbroeder l

Wanneer gij dit gefchrift zultleezen, zal de Heer van hemel en aarde reeds over mij bejlischt hebben. Stervende heb ik aan mijnen Zoon niets na te laaten dan mijn oud ros, het welk hem niet lang van dienst zal zijn, en mijnen ouden degen die nimmer zijnen jlag gemist heeft; maar mijnen waarden zoon zelf , die laat ik U na, mijn waarde Spitsbroeder , en Md u hem ten vader te Jlrekken, hem dtor het verhaalen uwer fchoone daaden, en de lesfen van eer, die gij kern beter dan iemand anders in de geheele waereld geeven zult, tot dapperheid aan te fpooren. Daar ik mij hier op verlaat, Jlerf ik met minder leedwezen en zal het Opperwezen bidden, om nog lang den dapperen Graaf van Guéhérard in het leven te fparen.

Vaard wel , waardige broeder; bid voor uwen krijgsgezel

De Baron van Montgreal.

Ir>

Sluiten