is toegevoegd aan uw favorieten.

Lotgevallen van Lidorie, eene zinspeelende romaneske chronijk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ióo f

haalde. 'Hij lag fteeds aan den overwonnen of zoo hij hem omgebragt had, aan zijnen Schildknaap of eenen anderen van zijn gevolg op , om 'er zonder tijdverlies op het kafteel van Guéhérard melding van te gaan doen.

DRIE-ENTWINTIGSTE HOOFDSTUK*

Hoe een ieder de tijding ontving van de overwinningen door den Jonker behaald.

M

. ont g re awl bleef niet in gebreken orri bij elke boodfchap eenen brief aan den Graaf te zenden; en in deezen was 'er fteeds een' onverzegeld ingefloten voor zijne lieve vriendinne.

Het is niet noodig te zeggen met hoe veeIe