is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerrijke en aangename oefeningen van den Latijnschen stijl, voor de hoogere classen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanhouden, waren niet hnhné Zielen zelve bekwaam 18, hun Aandenken onder ons te onderhouden 19. Kooit konde ik mij zeiven diets maaken 20, dat dé zielen, geduurendè 21 hare Wooning 22 in de menfchelijke Lighamen, wel leefden, maar dat zij ophielden 23 te zijn, zoo ras zij deze verlaten 24 hebben; éven zoo weinig geloofde ik; dat de Ziel niet meet verftatidig 25 zij , wannéér zij het verftandeloos Lighaam ontweken 26 is; maar dat zij als dan wijs zal zijn, wanneer zij, ontflagen 27 van alle lighaamlijke Verbinding, aanvangt een rein en 29 volkomen (a) (onbeperkt) Wezen te zijn. Dij de Ontbinding van andere Dingen ziet men ligt 30, waar ieder Henen komt 31, alles zinkt 32 in zijnen Oorfprong 33 te rug; fcheidt 34 nu de Dood Lijf en Ziel 35 (b) , zoo toont 36 zich deze zoo min bij het Affcheid 37,'als geduurehde haar Onthoud 28. Let op 39 de iri 't oog vallende gelijkheid van den Dood met den flaap. Maar wanneer geeft de Ziel wel meer bewijs van haare Natuur 42, dan in den Slaap? Ontfpannen en vrij 43, ziet zij ver in het Toekomflige 44. Hier uit Iaat zich afleiden 45, wat onze Zielen zijn zullen, als zij de Ketenen van V Lighaam gansch afgefchud zuilen hebben 46. Dit vooronderfleld 47 zijnde, zoo eert 48 mij als 49 eenen God: maar al zoude ook mijn Geest te gelijk met het Lighaam vernietigd 50 wordeu, (in het Niet vervallen) zoo houdt 51 mij nogthans uit Eerbied" voor de Goden, die deze geheele heerlijke Waereld onderhouden

53

(a) Of deze Stelling hare Bondigheid hebbe, daar aan mag wel getwijfeld worden. Want ook na den Dood zullen niet alle Zielen eene gelijke kerinis hebben.

(b) Cyrus houdt dus den Dood voor niets anders, dan voor eene Ontbinding van den Band tusfchen Ziel en Lighaam , welk Begrip ook nog hedeft aangenomen wordt.