Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0 rRYHEID, GEL YKHEID

hube rtus.

Even als of gy een Varken waart, waaromtrent de welvoeglykheid vordert, dat het uit den trog tapt. Daar, Burger Flip• drink.

flip.

Maar dit is uw glas, -

hubertus.

Kunt gy dan uit myn glas, niet drinken ? Of zyt gy vies van my?

flip.

Gansch niet; maar de welvoeglykheid,

hubertus,

Die vervloekte welvoeglykheid.' ik zeg a

drink.

flip.

Uw gezondheid. • _

Opjlaande.

Ik zal eens

h u b e r t u s. Waar gaat gy naar toe?

flip.

Ik zal het glas eens gaan fpoelen.

hubertus.

En waarom zult gy dat glas fpoelen?

S flip.

Om dat ik er uit gedronken heb.

au-

Sluiten