is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginselen der cijfferkunst zijnde eene vollédige opgaave van alle de régelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23o GRONDBEG. der CJJFFERKUNST.

Voorbeelden,

i 0 Hoe veel Zeeuwen houdt men over, indien men van 520 Daalders 470 Gulden betaalt ? Andw. 134 Zeeuwen 32 duivers.

20 Een Koopman heeft aan Geld 3 oco Gul' dens bij. kas, en betaalt daar van drie ftapels Zeeuwen (a 20 in de ftapél) nog 37^ Goud-gul» den en nog 17 Ducaaten . hos veel G 'dens houdt hij dan nog over? Andw. Guld. 19 ftuivi

30 Een ander ontvangt van A , > 7 G/: 12 /?«wV , W# i? 8072 Gl: 10 ftuiv. 8 van C 7954 G7: 17 ftuiv. 8 ƒ»<?»». J>^« Z) 3789 Gl: ij jw» E 7921 Gató: 10 /?««/. — On*

der de ontvangen fpetien zijn 4 Zakken Zeeuwen 5 Zakken Agtentwintigen 139 enkelde Ducaaten 130 Rijders; nu wil hij de rest opgewisfeld hebben in Zesthalven en Ducatons, van elks de helft: Vraage hoe veel Zakjes van elke fpetie hij dus opwisjelen moet? Andw. 56 Zakjes Zesth: 239 worp 5 ftuiv. en 24 Zakk. Duc. 172 ftuk 27 ftuiv.

40 Het beloop van een partij Tarw is 3712 Goud-gulden, dit word betaald eerst half zo veel Guldens als de fchnld Goud Guldens beloopt, dan ■nog half zo veel worp Zeithalven van 4 als de geheele fchuld Goud.guldens bedraagt, nu moet de rest betaald worden met Zeeuwen , die men in waarde rekent 53! ftuivers; men vraagt hoe veel ftukken men tellen moet ? Andw. 485 Zeeuw. 36; ftuiv.

50 Als ik Schuldig ben u.72 Goud-gl. 39 Rijders, ic7 Ducaaten. 3^9 Pond-Vl: 17 Schellingen 8 grooten, (f,75723 Zeeuwen: en in kas heb 5 Zakken Ducatons, 10 Zak Zesthalven-en 156 Ducaaten, begeer ik te weeten, hoe veel Guldens

te