is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginselen der cijfferkunst zijnde eene vollédige opgaave van alle de régelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s32 GRONDBEG. der C1JFFERKÜNST. II Vcrklaaring en opgaave van den WerkrégeL

§ 293. Toe een vourbee'd ftellen wij: 372 Guldens 12 ftuivers , 10 penn. met 37 te verménigvuldigen. —— dat is te zeggen: te vinden wat fom het maaken zal, indien 371 GA 12 ft, 10 penn. 37 maal bij elkander genomen worden?

Het gefielde müjtiplicandum beftaat hier uit drie léden; namelijk 372 Gl ; 12 ftuiv; en nog 10 penn. — aangezien nu naar den aart van de Multiplicatie, het geheele product verkreegen wordt, door de afzonderlijke deelen van het zelve, uit de producten van de deelen of léden van het verménigvuldigtal met den verménigvuldiger, gemaakt, te zamen op te rellen, neemt men in de oplosflng deefer vraag deefe fchikking in acht.

Bewerking 372 Gl. 12 ftuiv. 10 penn.

" ' _ 37

13787 Gl. 7 ftuiv. 2 penn. dit is het product van de 372 Guldens 12 ftuiv. 10 p^nn. ' met 37 verménigvuldigd. Merêkening 370 penn. het pre duet van de penn. —■ door 16} —^— komt 23 ftuiv. en 2 penn. tel bij 444 ftuiv. het product van ' ' de ftuivers.

komt 467 ftuivers. door 20) ■

komt 23 Guld: 7 ftuiv. tel bij 13764 Guld. het product van

de Guldens, komt 13787 Guldens. Men